Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt

I sommar visas Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt på Borgholms Slott. Utställningen uppmärksammar en viktig epok i Sveriges historia där temat rör sig kring de aktuella ämnena makt, manipulation och propaganda. 

2022-06-18 till 2022-08-14
Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung över Sverige. I sommar visas Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt på Borgholms Slott. Utställningen uppmärksammar en viktig epok i Sveriges historia där temat rör sig kring de aktuella ämnena makt, manipulation och propaganda.

Utställningen om Gustav Vasa har, sedan den invigdes 2020, turnerat runt i Sverige. Gustav Vasas framfart på 1500-talet satte sina spår i hela landet, så även i den öländska historieskrivningen.

Med propaganda, våld och alla dåtidens maktmedel tog Gustav Vasa makten, driven av hämnd och revanschlystnad. Alla uppror slogs ner med största brutalitet. Det gällde att försvara ära och heder och med impulsiv träffsäkerhet ställa alla schackpjäser i rätt position och spela ut fienderna mot varandra.

Efter Gustav Vasas närmare 40 år som kung hade Sverige omdanats i grunden och blivit en stat, med en stark centralmakt där all makt utgick ifrån kungen.

Det här är en utställning som ger oss kunskap om vad som hände i Sverige för 500 år sedan. Historien om Gustav Vasa, en manipulerande makthavare, är också relevant att reflektera över idag, säger slottschef Tommy Josefsson.

Utställningen visas i fyra av slottets salar. Drabantsalen, slottets största festsal, fylls upp av Vasas skägg som både lyser och talar.

I Drabantsalen får besökarna en helhetsupplevelse där modern teknik med ljus och ljud tar plats under de dramatiska stenvalven. Det finns även ett öländskt perspektiv med i utställningen. Gustav Vasa och hans söner hade en stor påverkan både på de öländska kungsgårdarna och på Borgholms Slott. Det är en historia som är viktig att lyfta fram, säger Tommy Josefsson.

Utställningen sker i samarbete med Kalmar Slott och Livrustkammaren i Stockholm. Den är producerad av Kalmar Slott tillsammans med ett kreativt team av designers, arkitekter, historiker, dramatiker och grafiker.

 

Hoppa till innehåll
Font Size Increase
Font Size Reset